DE 700

Parkeringssystemet for trange områder, Inntil 30 parkeringsplasser.

Parker bilen i parkeringsområdet og gå. Systemet frakter bilen din på en plattform og setter den i et hyllesystem.

Spesielt egnet for montering i trange områder inntil 30 parkeringsplasser, for eksempel i områder mellom bygge og eiendomsgrenser.

Parkeringspaller kan plasseres på alle 4 sider av heisen, langsgående og horisontalt, i en eller flere rader, side ved side eller etter hverandre. Tomme plasser er kanskje nødvendig. En snuanordning for en komfortabel utkjøring uten manøvrering anbefales som ekstrautstyr.

Hvert prosjekt spesialtilpasses.

SE HOS PRODUSENT

Interessert i DE 700?

Ta kontakt på 400 848 84 eller post@totalteknikk.no.

Thomas Sønsterud
Daglig leder

(+47) 920 53 544

ts@totalteknikk.no

Legg igjen e-postadressen din her for å få laste ned PDF.

Legg igjen e-postadressen din her for å få laste ned PDF.