Dreieskive

Kjør opp på plattformen og bruk enten fjernkontroll eller styrepanel for å dreie bilen til ønsket posisjon og kjør av.

MultiBase U20

Skjult parkering i to nivåer under bakken. (Utendørs)

MultiBase U10

Skjult parkering i 1 nivå under bakken. (utendørs)

MultiBase 2072i

Bilheis med forsenkning for småhus og tettbebygde boliger

SingleVario 2061

Enkel løsning for dobling av parkeringsplasser – Bilen under flyttes før plattform kan senkes

TrendVario 6300

Triple antall parkeringsplasser med sjakt og økt takhøyde.

TV6200

Doble antall parkeringsplasser ved å stable i høyden med bilheis

TV6100

Doble antall parkeringsplasser ved bruk av bilheis med grubeløsning

Parkboard PQ

Inntil 5 rader med slidere på hver side av kjørebanen

Legg igjen e-postadressen din her for å få laste ned PDF.

Legg igjen e-postadressen din her for å få laste ned PDF.